Vítejte v Blatné

Viklan v Kadově

Jméno obce Kadov nedaleko Blatné se skloňuje poměrně často v souvislosti s nejznámějším viklanem v Čechách. Třicet tun těžký oblý kámen ve tvaru čočky spočívá jen nepatrnou plochou na jiném velkém kameni. Přes svou obrovskou hmotnost, obvod jedenácti metrů a výšku půl druhého metru se při pouhém doteku ruky viklal. Koncem devatenáctého století byl z původního lůžka násilně vysunut a až zásluhou několika nadšenců pod vedením ing. Pavla Pavla pomocí důmyslného systému dřevěných pák a sochorů byl v roce 1983 znovu usazen na své původní místo. Viklan však neznámí vandalové znovu vysunuli z podloží a bylo nutné složité usazení znovu opakovat. Naposledy v roce 2003. Vznik viklanů se vysvětluje postupným zvětráváním horniny, kdy méně odolné partie rychleji podléhají geologickým vlivům. Kadovský viklan, který byl prohlášen za chráněný přírodní výtvor, patří k největším a nejzachovalejším v Čechách. Místo bylo odnepaměti považováno za pravěké obětiště a váže se k němu i řada pověstí.


Z Blatné byste do Kadova došli po vyznačené turistické trase a kolem viklanu vede do nedalekého Vrbna naučná stezka. Jižně od místa leží přírodní rezervace Velká Kuš, která se rozprostírá na břehu stejnojmenného rybníka. V Kadově se křižuje několik cyklistických stezek, takže je možné navštívit viklan i na kole. Pešky je možné sem dojít i od železniční zastávky ve Tchořovicích.